ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบคณิตสาสตร์ ม.3

ผู้แต่ง: อาจารย์ธนาธิป รักษกุลวิทยา

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เหมาะสำหรับการเรียมสอบปลายภาค เรื่อง อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ระบบสมการ วงกลม เศษส่วนของพหุนาม