ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุดยอดคณิต พิชิต CU-ATT/SAT

ผู้แต่ง: อาจารย์สริญญา จึงธนภัทร

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เตรียมสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์