ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

ผู้แต่ง: ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว, กวางอู่หลิน

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วนมีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-09 00:02
2021-09-01 00:08
2021-02-11 00:05
2021-01-24 00:02
2020-12-25 00:01